Om lågorna fladdrade eller är mycket höga eller mycket små kan bero på en felaktig gasregulator eller att är fel munstycke i. Det finns tre typer av munstycken, gasol, naturgas och stadsgas. Varje gas har sitt tryck och hålet i munstycket är därför avgörande för vilken mängden gas brännaren får.

OBS! Vi vill påpeka att byte av munstycken och andra gasrelaterade delar alltid ska utföras av en licensierad rörmokare.