Här är hvidevareprofessorens allmänna råd för felsökning på spisar. Avvikelser från de listade förslagen kan uppstå.

Kom ihåg att alltid avbryta strömmen (dra ut kontakten) till produkten innan du börjar.

Alla råd och guider används på egen risk. Vitvaroprofessor tar inget ansvar för produkten eller skador i samband med informationen på denna webbplats.

Så fungerar din elektriska spis.
De flesta elektriska spisar och gasspisar med elektrisk ugn har både varmluft och vanlig ugn. Varmluftsugn fungerar med hjälp av en fläkt som sitter längst bak i ugnen. Runt fläkten sitter ett ringvarmeelement, som tänder och släcker beroende på vald temperatur. Fläkten fördelar värmen i ugnen så att det är möjligt att ha flera plåtar inne samtidigt. Används varm luft som värmekälla, är temperaturen ofta lägre än traditionell ugn, liksom tilberedelsestiden kan vara lite kortare.
Med konventionella värme (symboliserad av två horisontella linjer), använder man ett övre varmeelement och ett undervarmeelement. Det senare är strax under ugnbotten. Som fallet är med varmluft, tänds och släcks både värmeelement i ett intervall som bestäms av den valda temperaturen. Vid traditionell värme, är det ingen fläkt som fordelar värme, så att värmen inte är lika jämnt fördelad.

Så fungerar kokplattan.
I en massaplatta (ofta på äldre spisar) är värmetråda stöbt in. Den är ofta uppdelat i tre oberoende värmekretsar. Ju högre steg det väljs, desto flera värmekretsar tillslutes. Kokplattan (värmekretsar) är antingen på eller av. Denna platta kommer att vara varmare ju längre den är på, även om det är på låg värme.

Så fungerar kokzonen.
I kokzonen ligger tråden fritt, det var ursprungligen en spiral tråd eller halogenrör men är nu mest en sicksack-formade värmeband som är fordelad över större delen av plattan. Det är den som blir röd när plattan är på. Kokzonen kan ha en eller två kretsar (i sällsynta fall tre) men till skillnad från massaplattan, används endast två om man önskar att utvigda värmefältet (dubbellzon) Värmen styrs av effektregulator och en termostat som monteras på kokplattan, så den slås på och av vid ett intervall som bestäms av den effekt du har valt. Temperaturen är därför mer konstant och värmen är snabbare än en masaplattan då kokzonen är varm nästan omedelbart.