Knack ljud när kompressorn startar eller stannar:
Kan vara svängningar (resonans) från kompressorn. Vanligt förekommande, men kan förstärkas om skåpet inte är i balans.

Brummer:
När kompressorn är igång hördes ett svagt mekaniskt brum. Detta kan förstärkas om skåpet står på ett sätt så att ljudet kan fortplanta till omgivningen, ex. ett kökselement. Ljudet kan även fortplanta sig till varor i skåpet.
Slutligen kan det bero på om kondensatorn (den svarta med ränder på baksidan av skåpet) är lös. Undersök om möjligt om ljudet ändrar sig eller försvinna om du flyttar skåpet eller matvarorna i det i.

Knakar:
Ofta på grund av kylsystemet måste åtgärdas och detta bör utföras av en tekniker.

Rinannde Ljud:
Kan bla. på grund av vätskebrist och kräver medverkan av kyltekniker.