Service på kyl och frys.
Här är vitvaroprofessorens allmänna råd för felsökning på kyl och frys. Avvikelser från de listade förslagen kan uppstå Kom ihåg att alltid avbryta (dra ut kontakten) till produkten innan du startar.

All rådgivning används på egen risk. Vitvaroprofessorn tar inget ansvar för produkten- eller personskador i samband med informationen på denna webbplats.

Hur fungerar din kyl eller frys. Kylskåpet sitter en avdunsningsplatta den kan vara inbygd, men är ofta synliga och sitter på den bakre väggen bakom hyllorna. Förångaren är en ”ficka” där en gas (freon förflutna, nu ofta Butan R600a) injiceras och avdunstar. Avdunstning av gas ”sväljer” värmen precis som om du sprutar hårspray på huden, och det är den här kylan man utnyttjar kylskåp. Avdunstning sker i ett slutet system så att ingen gas läcker ut. Efter avdunstning kondenseras gasen som gör att den blir blir flytande igen, den komprimeras (i kompressor) och injiceras återigen in i förångaren.

I frysen er avdunstningent ofta utformade så att det ligger mellan var och var anden låda/hylla. I frysboxen är förångaren inbyggd i de inre väggarna medan kondensatorn är inbyggd i yttervägg. (Det senare kallas för ”varm kappa.”).