Om maskinen inte får salt, eller inte får nog med salt, diskresultatet snabbt försämras.

Kontrollera alltid salt inställning – är vanligtvis i mitten av skalan. (Alla maskiner har möjlighet att justera mängden salt på grund av skillnader i vattnets hårdhet – kontrollera din manual för ytterligare instruktioner)

Dessutom kan saltanlägget eller sidokammare vara blockerade.