Om vattnet inte spolas genom maskinen undersök följande:

– Spolpump och spolhjul (som sitter på pumpen)

– Spolarmarna inuti maskinen rengöras från matrester.

– Vissa maskiner har en switch så att det växelvis spolas med övre och nedre spolarmen (vattenbesparande åtgärd, eftersom det kräver mer vatten, om båda armar spolar samtidigt). Denna switch kan vara defekt, så att maskinen ”stå fast” i en avdelning.

– Bottensilen kan vara igensatt.

– Spolrör kan var tarsiga (stort plaströr som transporterar vatten från spolpumpen till spolarmen under överkorgen.

– Olika tätningar mellan spolarmarna och rör kan läcka och därmed minska vattentrycket.