Om det finns rost på disken är det ofta något av följande:

– Plastskyddet på korgar är gått sönder. Korgen börjar rosta nästan omedelbart, på grund av saltet i vattnet. Byt ut korgen eller använd korg-fix för att reparera skadan med.

– Saker av järn i maskinen, till exempel bladet på en osthyvel. Den höga koncentrationen av salt i vattnet, får nästan omedelbart järn till rost.

– Mycket salt i maskinen, antingen som en följd av spill vid fyllning (var försiktig i detta avseende, eftersom halterna av salt kan orsaka korrosion i denrostfria botten – händer detta är den enda räddning, en rostfri skruv och värmebeständigt silikon) eller från disken.

Kom ihåg att det finns skillnad mellan rostfritt stål och en del är faktiskt ”mindre rostfria” än andra och därmed mer känsliga för höga halter av saltklumpar.