Om maskinen fortsätter att ta in vatten, även om den är avstängd är magnetventilen defekt. Den ska bytas.

Om maskinen fortsätter att ta in vatten, men bara när den startas kan detta bero på nivåregulatorn eller nivåregulatorslangen är igensatt eller defekt. Slangen kani ljummet vatten för att få smutsen är upplöses och kan sköljas ut.