Om din diskmaskin inte startar, kontrollera först strömkällan. Kontrollera säkringar genom eltavlan (det finns ingen säkring i maskinen), eluttag och strömkabeln.

Därefter utforskas:

– Switch (slår på och av – sitta på panelen bakom knappen)
– Mikrobrytare som avbryter när luckan öppnas (som är i panelen vid dörrlåset).
– Timer eller styrenhet