Vita avlagringar på disken, i det inre kabinettet och värmeelement beror ofta på:

– Överdosering av diskmedel (ex. diskmedelstabs Läs mer i underhåll.

– Brist på salt. kontrollera mängden av salt och salt inställning. (Läs mer under underhåll.)

– Defekt salt anlägg. (Innan du använder diskmaskinen för första gången, ska det hällas vatten i saltbehållaren, om inte anvisningarna säger något annat) Kontrollera om saltvetilen är blockerad av saltklumpar.

– Defekt eller igensatta inloppskammare (en stor platt kammare på ena sidan där inloppsvatten och saltvatten blandas). Denna kammare rengörs vid behov.

Halt underlag är ofta på grund av avkoppling dosen är för hög. (Läs mer under underhåll.)