Här är vitvaroprofessorens allmänna råd för felsökning på diskmaskiner. Avvikelser från angivna förslagen kan uppstå

Kom ihåg att alltid avbryta (dra ut kontakten) strömmen till produkten innan du börjar.

All rådgivning används på egen risk. Vitvaroprofessor tar inget ansvar för produkten eller skador i samband med informationen på denna webbplats.